KONGRES ENERGY SUMMIT
pobieram zawartość

energy SUMMIT

Warszawa 1-2 października 2019

ENERGY SUMMIT

ENERGY SUMMIT 2019

ENERGY SUMMIT 2019 - WARUNKI ZRÓWNOWAŻONEJ TRANSFORMACJI ENERGETYCZNEJ pod honorowym patronatem Ministra Krzysztofa Tchórzewskiego to spotkanie europejskich Ministrów Energii, oraz przedstawicieli spółek wydobywczych i energetycznych. Celem kongresu jest wypracowanie wspólnego komunikatu branży w kontekście uregulowań Komisji Europejskiej w zakresie energetyki i źródeł odnawialnych.

Organizatorzy

ministerstwo logo
pgg logo
euracoal logo

PROGRAM RAMOWY

PROGRAM RAMOWY KONGRESU

Dzień 1 (1 październik '19)

 • 10:00 - 11:00 Rejestracja uczestników
 • 11:00 - 11:10 Powitanie urzestników
 • 11:10 - 11:45 Wystąpienie inauguracyjne
 • 11:45 - 13:00 I sesja – Środowisko naturalne i zmiany klimatu
 • 13:00 - 14:15 Lunch
 • 14:15 - 15:30 II sesja - Bezpieczeństwo dostaw surowców energetycznych
 • 15:30 - 16:00 Przerwa kawowa
 • 16:00 - 17:15 III sesja – Społeczeństwo i kapitał ludzki
 • 17:15 - 17:30 Podsumowanie dnia
 • 19:00 Uroczysta kolacja w hotelu

Dzień 2 (2 październik '19)

 • 09:30 - 11:30 IV sesja – Oczekiwania przemysłu wobec transformacji energetycznej
 • 11:30 - 12:30 Przedstawienie wypracowanego deklaracji BRIEFING PRASOWY
 • 12:30 - 13:30 Lunch


ENERGY SUMMIT

PODSUMOWANIE

Kongres Energy Summit 2019 obradował w Warszawie.
Przyjęto deklarację o warunkach zrównoważonej transformacji energetycznej.

Za zrównoważoną – skuteczną w ochronie klimatu, lecz racjonalną gospodarczo i sprawiedliwą społecznie transformacją energetyczną w Unii Europejskiej opowiedzieli się w końcowej deklaracji uczestnicy dwudniowego kongresu Energy Summit 2019, który obradował w Warszawie 1-2 października.

Polska Grupa Górnicza, Europejskie Stowarzyszenie Węgla Kamiennego i Brunatnego Euracoal i resort energii zaprosiły do stolicy przedstawicieli państw węglowych Europy, by w dyskusji poszukali odpowiedzi, jakie warunki musi spełniać przechodzenie do niskoemisyjnej (w perspektywie – bezwęglowej) energetyki, by transformację taką można uznać za skuteczną, ale też nie niszczącą gospodarczo i społecznie. O „nowej dynamice współpracy” napisał w liście do uczestników premier rządu RP, a ministrowie energii przypomnieli, że zadaniem kongresu będzie ogłoszenie wspólnej deklaracji, z której powinny skorzystać władze UE przy stanowieniu prawa i strategii. Tomasz Rogala, prezydent Euracoal i szef PGG podkreślał, że w europejskiej dyskusji punkt widzenia sektora wydobywczo-energetycznego bywa często ignorowany. Przez dwa dni obrad w czterech panelach problemowych wystąpiło ponad 30 mówców: naukowcy, szefowie największych spółek energetycznych i górniczych Europy (z Polski i m.in.  Niemiec, Bułgarii, Rumunii, Republiki Czeskiej), samorządowcy, przedstawiciele rządu i strony społecznej, politycy. Dyskusja koncentrowała się kolejno na: środowisku naturalnym, zmianach klimatu i innowacyjnych technologiach jego ochrony, bezpieczeństwie dostaw surowców energetycznych, problemach społecznych i kapitale ludzkim w transformacji oraz na oczekiwania i postulatach przemysłu wobec zachodzących zmian. PGG uhonorowała wybitnych przedstawicieli sektora za działania na rzecz zrównoważonej transformacji. Kulminacją kongresu było przyjęcie w Warszawie 4-punktowej deklaracji, którą europoseł Grzegorz Tobiszowski (były wiceminister energii odpowiedzialny za górnictwo) zobowiązał się przedstawić na forum Parlamentu Europejskiego w Brukseli. Dokument stwierdza m.in., że do spełnienia powziętych celów polityki klimatycznej nieodzowne jest globalne zaangażowanie wszystkich emitentów, że koszty transformacji są różne dla różnych krajów i konieczne jest ich prawo do elastycznego wdrażania działań, które uznają za optymalne. Deklaracja ostrzega, że transformowanie energetyki nie może prowokować niepokojów społecznych ani zubażać regionów górniczych kontynentu. Ukazuje znaczenie łańcucha wartości generowanych dla mieszkańców UE przez sektor wydobywczo-energetyczny. Kongres domaga się też zachowania równowagi między ochroną klimatu, a konkurencyjnością gospodarek i bezpieczeństwem energetycznym państw UE.

 

GALERIA

GALERIA ZDJĘĆ

WIDEORELACJE

WIDEORELACJE


DUMITRU FORNEA
Członek Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego

LARS KULIK
Członek Zarządu RWE
Kontakt
KONGRES ENERGY SUMMIT

1-2 październik 2019

W przypadku pytań lub wątpliwości skontaktuj się z nami!

Miejsce kongresu

Hotel Westin
Aleja Jana Pawła II 21
00-854 Warszawa